מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אחריות היצרן בנזיקין לרכב פגום

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

2.2 פגמים שארעו כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת היצרן האחריות לרכב אינה חלה על פגמים שארעו כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת היצרן, כגון: .
הנתבעת התרשלה כלפיה כאמור בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) בכך שמכרה לה רכב פגום ו/או מקולקל.
...
עילות התביעה משקבעתי כי הנזק נגרם בשל נהיגה בלתי סבירה, תוך סטייה מהוראות היצרן בכל הנוגע לשימוש ברכב, אני דוחה את הטענה כי הרכב כלל פגם נסתר או כי התובעת הוכיחה אי התאמה של הרכב לשימושו הרגיל.
סופו של דבר מורם מהאמור עד כה כי אני דוחה את התביעה במלואה.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאותיה בסך 7,000 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאור זאת על הנתבעת לפצותו על נזקיו, והם: עלות תיקון ניזקי הצבע 20,288 ₪, ירידת ערך 18,070 ₪, פיצוי בגין צריכת דלק נוספת במשך 4 שנים לפי 11,284 ₪ לשנה, סה"כ 45,136 ₪, פיצוי בגין עוגמת נפש בסכום של 30,000 ₪, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. הנתבעת טוענת שאין לה כל אחריות לפגמי הצבע והשמשות שנמצאו ברכב, איש אינו יודע מה מקורם אך אין כל ספק שאין מדובר בפגם ייצור.
התובע לא טען להיפוך נטל הראיה מכוח סעיף 41 לפקודת הנזיקין או מכוח כל דין אחר, ומשלא טען כך, לא הוכיח כי נתקיימו התנאים הדרושים.
בהתאם לתקנה 3(א) "נתוני צריכת הדלק .... יהיו לפי בדיקות מעבדה, שבוצעו על ידי יצרן רכב מנועי בעבור נסיעה עירונית ונסיעה בין-עירונית, בהתאם לתקן שנקבע...", ותקנה 3(ב) מורה כי "נתוני צריכת הדלק יוצגו באופן המפורט בפרטים 1 ו-2 לתוספת". התקנות והתוספת להן מוסיפות וקובעות הוראות מפורטות לגבי צורת הפירסום, לרבות הוראות לעניין גודל האותיות, צבען, הרקע להן, הגרפיקה של הפירסום, וכיו"ב הוראות.
...
כאמור לעיל, הבדיקות שביצע מומחה התובע לא בוצעו כנדרש, וממילא אין בהן כדי לבסס מסקנה כי נתוני הרכב אינם תואמים לנתוני היצרן.
מומחה הנתבעת הבהיר מדוע אינו מוצא טעם בביצוע בדיקה זו, ובהעדר נתונים המבססים טענה כי הצריכה אינה תואמת לפרסום, אין בהעדר בדיקה כדי לבסס מסקנה פוזיטיבית כי כך הדבר.
התוצאה היא שהתובע לא הוכיח טענותיו, ודין התביעה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפיכך, סירב המוסך לבצע את התיקון במסגרת אחריות יצרן הרכב ואביטל נשאה במלוא עלות התיקון.
אביטל טוענת, כי הנתבעים הפרו את הסכם השכירות בכך שקבלו לידיהם רכב תקין והחזירו רכב פגום.
על כך נאמר, "...כאשר מדובר בכלל אחר מדיני הנזיקין, המכונה "הדבר מדבר בעדו", יש לטעון אותו במפורש בכתב התביעה.
...
עם זאת, אין די בכך כדי לבסס את המסקנה הנטענת לפיה, הנתבעים תדלקו את הרכב בתחנות דלק שאינן מורשות או "רשמיות" כלשון אביטל (סעיף 53 לסיכומים).
מכל האמור לעיל עולה, שיש לדחות את התובענה ולקבוע, כי אביטל אינה זכאית לקבלת תשלום כלשהו מהנתבעים.
סוף דבר התביעה העיקרית והתביעה שכנגד - נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

הטעה התובע העלה מספר טענות שבסיסן הטעה מצד הנתבעת - בכך שמכרה לו רכב פגום עם ליקוי בטיחותי חמור בהגה; הסתירה ממנו שהרכב שימש להדגמה ולא הפחיתה מערכו בשל כך במסגרת עסקת המכר; מכרה לו את הרכב כמודל 2010 בעוד שנת הייצור היא 2009; לא גילתה לו שעובר לבצוע עסקת הרכישה, הרכב היה מעורב בתאונה שהצריכה תיקונים במרכב, פח וצבע, ונגרם נזק ליפגוש הימני ולכנף הימנית.
לטעמי התובע לא הוכיח נזק הקשור קשר סיבתי למחדל אי הגילוי, בהתאם לדיני הנזיקין ולא הוכיח זכותו לפצוי בהתאם לדיני החוזים, בכל הנוגע לעובדת אי גילוי תקוני הצבע ברכב.
לטענתה מדובר בשיהוי העולה כדי חוסר תום לב בהנתן שהתביעה הוגשה כשהרכב היה בן 6 שנים, עם קילומטרז' יחסית גבוה וללא אחריות יצרן שפגה באוקטובר 2013.
...
משכך ולאור המסקנות לעיל משענייננו באי קיום חובת גילוי נאות והגם שמדובר בתיקון צבע לא מהותי שבוצע ברכב, סבורני כי התובע זכאי לפיצוי.
סוף דבר אשר על כן, תביעת התובע מתקבלת בחלקה הקטן.
הנתבעת תשלם לתובע באמצעות ב"כ, סך של 10,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד תשלומו בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

כך גם תיאר אודי בעדותו (עמ' 26 ש' 21-22) כיצד תיקונים והחלפת חלקים מתבצעים על פי מדיניות היצרן שקובע מה כלול במסגרת האחריות ומה לא. יחד עם זאת, הנתבעת טוענת כי במקרה כאן התובעים לא הביאו ולו ראשית ראיה הקושרת את ארוע השריפה לפגם ברכב שמכוסה בתעודת האחריות.
משלא הוכח קיומו של פגם אשר גרם לארוע השריפה, יש בכך להביא לדחיית התביעה גם בעילה הנזיקית.
...
לסיכום לאור האמור לעיל עולה המסקנה כי שני הצדדים לא הפרו התחייבויותיהם העולות מתעודת האחריות.
מקובלת עלי טענת התובעים ולעיל קבעתי כי לא הוכח שהתובעים נהגו ברשלנות.
סוף דבר התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו