מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אחריות הבנק בגין אובדן שיקים

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

על הבנק לשאת באחריות בגין אובדן שיקים שניגרם כתוצאה מרשלנות הבנק.
...
אולם, בנסיבות המקרה שבפנינו, לא די היה בכך כדי לפסוק פיצוי על דרך אומדנא דדיינא, שכן לא שוכנענו כי התנהלות זו הסבה למערערות נזק ראייתי, כמפורט בסעיפים 27-34 לעיל, ואין בממצאים שנתגלו על ידי מומחית ביהמ"ש קמא, בחוות דעתה, כדי להצביע באופן מסתבר על נזק נוסף שנגרם למערערות מקום שבו שמרו המערערות בידיהן את העתקי השיקים שנמסרו לכונסים, ומסרו את הנתונים הרלוונטיים לבדיקת המומחית מטעם ביהמ"ש קמא.
לסיום, נציין כי לא מצאנו צורך לברר את טענת ההשתק של הבנק בעניין התשלומים החסרים, לאור ההסכמים עליהם חתמה המערערת ערב הגשת התובענה ובכלל זה הסכם הפרעון שנחתם לאחר הגשת הבקשה בטענת פרעתי.
סוף דבר: אנו מקבלות באופן חלקי הן את הערעור והן את הערעור שכנגד, באופן שאנו מבטלות את החלטת בית המשפט קמא להפחית מסכום החוב בספרי הבנק 20% עפ"י אומדנא דדיינא ומאידך גיסא מורות להפחית מסכומי החוב את הסכומים הנקובים בסעיף 52 לפסק דיננו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

מנחם הגיש תביעה שני הבנקים בשל איבוד שיק הנושא מספר 0016009095 על סך 13,800 ₪ (להלן: "השיק").
לדידו, רק לאחר שהועלתה הטענה על ידי בנק אוצר החייל, לפיה בנק דיסקונט הוא האחראי לאבדן השיק, החליט לצרף את בנק דיסקונט לתביעתו.
...
סבורני, כי מקום שהתובע לא התייחס לפרשה זו גם במסגרת סיכומיו הרי שלא ראה בה כי יש בה כדי לסייע לו. מה גם, שלגופו של עניין אכן עולה שלא ניתן להשליך ממקרה ארז תעשיות למקרה שבפני.
מכל המקובץ – דין התביעה להידחות.
התובע ישלם הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪ לבנק דיסקונט וכן 2,000 ₪ לבנק אוצר החייל תוך 20 יום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

העובדה שדיני השיטריות מאפשרים, במקרה של אבדן שיק, קבלת שיק חלופי ממושך השיק או נקיטת הליכים משפטיים כלפיו, אינה מאיינת את אחריותו של הבנק כלפי הלקוח שלו בגין האבדן.
...
בנסיבות אלו, וכאשר פסק דינו של ביהמ"ש העליון קובע עקרון ברור, שלפיו הבנק אינו פטור לחלוטין רק בשל הנפקת כתב שיפוי, אני סבורה כי יש לקבוע את גובה הקיזוז על דרך האומדנה.
על בסיס פסיקה זו, אני סבורה כי יש להעמיד את הקיזוז בגין אותם שיקים שאבדו לאחר שחוללו (בין אם חוללו באין כיסוי מספיק ובין אם חוללו מחמת הוראת ביטול) על כ-20% מסכומי השיקים, כאשר סכומי השיקים שחוללו מגיעים לכ-30,000 ש"ח. בהתחשב גם ברכיב הריבית עד להגשת התביעה, ובכך שהקיזוז הוא בעיקרו בגין ההוצאות המשפטיות לגבייתם של שיקים שחוללו, כאשר השיקים עצמם אינם בנמצא, אני רואה לנכון להעמיד את הקיזוז בגין השיקים החוזרים על 12,000 ₪.
סוף דבר לאור המקובץ לעיל, אני מקבלת את טענת הקיזוז בגין השיקים שאבדו בחלקה, ועל דרך האומדנה מעמידה את הקיזוז על סכום של 37,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

האם הפצוי שנפסק למערערת בגין אובדן השיקים, הוא פיצוי ראוי בפסק דינו, התוה בית המשפט העליון את הקריטריונים שיש לקחת בחשבון בעת איזון האינטרסים בין הבנק, שבחזקתו אבדו השיקים, לבין הלקוח שלו, אשר- על אף כתבי השיפוי שהבנקים מוסרים במקרה של אובדן שיקים – יתקשה בגביית סכומם.
וכן כי "כתבי השיפוי שניתנו לחברה הובילו את שרעבי למסע מייגע ומפותל שהעלה חרס. לטענתה, פניותיה למושכי השיקים בבקשה לקבל שיקים חדשים נענו בסרוב, ומכל מקום, מסלול ההוצאה לפועל נחסם בפניה ואילו הגשת תביעה כנגד כל אחד ממושכי השיקים קשתה עליה מבחינה כלכלית". בפסק דינו המשלים קבע בית משפט קמא כדלקמן: "נקודת המוצא לדיון תהא, בהתאם לפסיקת ביהמ"ש העליון, כי הבנק אחראי
...
לסיכום אני מורה כי הסכום שיופחת מסכום התביעה יהיה 49,000 ₪ ליום הגשת התביעה.
כן אני מורה כי המשיב ישלם למערערת אישית בגין נזק לא ממוני סכום של 8,000 ₪ להיום.
בהתחשב בכך כי מירב טענותיה של המערערת נדחו, החלטתי שלא לפסוק הוצאות בערעור.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בפסק הדין המשלים ציין בית משפט השלום כי נקודת המוצא לדיון היא שהבנק אחראי כלפי המבקשת בגין אובדן השיקים.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לה אני סבורה כי דינה להידחות בהתאם לסעיף 148א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.
סוף דבר: הבקשה נדחית.
ממילא נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע וכן מבוטל הצו הארעי שניתן בהחלטתי מיום 3.6.2021.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו