מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אחריות בתאונה בשל אי שמירת מרחק

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

כן הסביר הנתבע, כי היתנצל בפני התובעים לאחר התאונה מפאת גילם ולא משום שראה עצמו אחראי לתאונה.
לאור כל אלו עדיפה בעיניי גרסת התובעים על פני זו של הנתבעים, ואני קובעת, כי התאונה ארעה בעת שהתובעת ניסתה להישתלב מהנתיב השמאלי אל הנתיב הימני, והאטה מעט לשם כך, זאת משום שהרכבים הנוסעים בנתיב הימני לא איפשרו לה להישתלב בו; הנתבע, שנסע מאחוריה במהירות גבוהה, לא שמר על מרחק מספיק מרכבה, ניסה, כנראה, לעקפה משמאל, ופגע בה. יש לקבוע, אפוא, כי הנתבע נושא באחריות לתאונה, בשל נהיגה לא זהירה, אי שמירת מרחק מהרכב שלפניו וניסיון לעקוף רכב בצורה מסוכנת ובלתי בטיחותית.
ניתן היום, י"ג אלול תשע"ט, 13 ספטמבר 2019, בהיעדר הצדדים.
...
כן אין בידי לקבל את טענתו, כי התובעים ביקשו שימסור גרסה אחרת לאירוע התאונה, שכן טענה זו אינה סבירה בעיניי כלל וכלל.
לאור כל אלו עדיפה בעיניי גרסת התובעים על פני זו של הנתבעים, ואני קובעת, כי התאונה אירעה בעת שהתובעת ניסתה להשתלב מהנתיב השמאלי אל הנתיב הימני, והאטה מעט לשם כך, זאת משום שהרכבים הנוסעים בנתיב הימני לא איפשרו לה להשתלב בו; הנתבע, שנסע מאחוריה במהירות גבוהה, לא שמר על מרחק מספיק מרכבה, ניסה, כנראה, לעקפה משמאל, ופגע בה. יש לקבוע, איפוא, כי הנתבע נושא באחריות לתאונה, בשל נהיגה לא זהירה, אי שמירת מרחק מהרכב שלפניו וניסיון לעקוף רכב בצורה מסוכנת ובלתי בטיחותית.
יחד עם זאת, סבורני כי יש להשית על התובעת אשם תורם לאירוע התאונה, בשל כך שהאטה, בהיותה בנתיב עקיפה, במקום להמשיך לנסוע במהירותה הקודמת בנתיב שלה, עד אשר יתפנה הנתיב שמימינה והיא תוכל לחזור אליו בבטחה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

על כן נטען כי התובע אחראי לתאונה בשל אי שמירת מרחק ופגיעה ברכב הנתבע מאחור לאחר שהנתבע האט.
...
לאחר ששמעתי את הנהגים והעד מטעם התובעים, ועיינתי בתמונות הנזק, אני סבורה כי עלה בידי התובעים להוכיח את תביעתם.
על כן, מכל האמור אני קובעת שהתובעים הוכיחו כי התאונה אירעה באופן המתואר על ידם וכי האחריות לקרות התאונה מוטלת על הנתבע 1.
על כן, אני מקבלת את טענת הנתבעים, לפיה אין לחייבם בהפרש הנובע ממכירת הרכב בסכום הנמוך משוויו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בתביעה נטען כי התאונה ארעה לאחר שרכב מסוג רנו, מספר רשוי 55-219-69 (להלן: "הרכב"), שהיה נהוג על ידי הנתבע 2 (להלן: "הנתבע"), ונסע מאחורי רכב התובעת, פגע בו מאחור עקב אי שמירת מרחק וחוסר זהירות, וגרם בכך נזקים לרכב התובעת.
נדמה שגם הנתבע עצמו אינו מאמין בטענתו שלו, וכך עת נישאל בתחילת החקירה, אם לדעתו הוא אשם בתאונה, השיב בצורה ספונטאנית ללא הסברים ותירוצים "אני פגעתי מאחורה". זאת ועוד, בסיכומים מטעם הנתבע נראה כי הוא חזר בו מגירסתו לעניין מרחק הבלימה, וכי הוא אף מודה באחריותו לארוע התאונה, וכך בסעיף 4 לסיכומים נכתב "יודגש, כי אין כל מחלוקת לעצם התאונה או נסיבותיה, אלא המחלוקת היחידה אשר עומדת בפנינו הנה עניין בעלות הרכב במועד הארוע והאם קיים נתוק זיקת ביטוח, כלומר, האם הרכב שעליו נהג הנתבע 2 ואשר נמכר לו, שולל כסוי בטוחי מטעם הנתבעת 3 וזאת לאור העובדה כי התמורה בעבור הרכב לא שולמה במלואה?" (ההדגשה לא במקור).
ניתן היום, ט"ו אב תשפ"ב, 12 אוגוסט 2022, בהיעדר הצדדים.
...
התובעת טענה כי התאונה נגרמה עקב רשלנותו של הנתבע וכי האירוע שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה ההפוכה ולפיכך, חל הכלל של הדבר מדבר בעד עצמו, ועל הנתבע נטל הראיה שהוא לא התרשל.
סוף דבר אני מורה על קבלת התביעה במלואה נגד הנתבע מס' 2 ומחייבת אותו לשלם לתובעת סכום של 89,431 ₪, בתוספת הפרשי והצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה.
בנוסף ישלם הנתבע לתובעת סכום של 14,000 ₪ בגין הוצאות (אגרה + הוצאות העד) ושכ"ט עו"ד. אני מורה על דחיית התביעה נגד הנתבעת 1, ללא צו להוצאות.
אני דוחה את הודעת צד ג' שהגיש הנתבע, ומחייבת אותו לשלם לצדדי ג', ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7,000 ₪.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה על יסוד כל החומר המונח לפניי, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להיתקבל חלקית, כך שהנתבעת 3 תישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 30% ואילו התובע יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 70%, מהנימוקים המפורטים להלן, באופן תמציתי בהתאם לתקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976: אני מעדיף את גירסתה של הנתבעת 3, שהייתה קוהרנטית, אינטואיטיבית, התיישבה עם מוקדי הנזק בכלי הרכב והותירה רושם מהימן, על פני גירסתו של התובע שלא הותירה רושם דומה והייתה מתפתחת ובלתי עקבית.
התובע ניסה לטעון כי אין קשר בין סטייתו שמאלה לנתיב נסיעת הפרטית שכן התאונה נגרמה בשל אי שמירת מרחק מצד הנתבעת 3.
...
הגם שתחילה גרסתו של התובע לגבי מוקד הנזק באופנוע הייתה מתחמקת ומהוססת, בסופו של דבר הוא אישר כי מוקד הנזק באופנוע הוא בצדו השמאלי (עמ' 3, שורה 6 לפרוטוקול).
איני מקבל גרסה זו של התובע שלא בא זכרה בגרסאותיו הקודמות, לא בטופס ההודעה על התאונה, לא בהודעה למשטרה ולא בעדותו הראשית בבית המשפט.
אני סבור כי התובע ביצע סטייה שמאלה מיותרת בסמיכות למעבר חצייה ומבלי שהוא נותן דעתו להשלכות הסטייה שמאלה ובכך קיצר את מרחק הבלימה של הנתבעת 3.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

הצדדים ביקשו שפסק דיני בתיק הנוכחי יכלול הכרעה פוזיטיבית בדבר האחריות לתאונה, והסכימו שהכרעה זו תכריע גם את התיק המקביל.
המחלוקת העיקרית היא בשאלה אם הרכב הפרטי היה גם הוא בנתיב השמאלי מבין השניים, לפני האוטובוס, והאוטובוס פגע בו מאחור בשל אי שמירת מרחק; או שמא הרכב הפרטי היה בנתיב הימני מבין השניים - לאחר שעבר אליו מהנתיב השמאלי - ואז חזר במפתיע לנתיב השמאלי, תוך שהוא ניכנס לפני האוטובוס באופן שלא איפשר לאוטובוס לבלום בזמן ולמנוע את התאונה.
...
אני סבור כי די בסתירות ובשינויים שפירטתי בין הגרסאות השונות - שלוש לפחות - שהוצגו מטעמו של נהג הרכב הפרטי, אל מול הגרסה האחידה והעקבית של נהג האוטובוס, כדי להביא להעדפת גרסתו של נהג האוטובוס במאזן ההסתברויות.
לאור כל האמור, אני מעדיף את גרסת נהג האוטובוס, ועל כן קובע שמלוא האחריות לתאונה מוטלת על נהג הרכב הפרטי.
לפיכך הנתבעת תשלם לתובעת תוך 30 ימים 3,675 ש"ח בגין הנזק, וכן החזר של האגרה ששולמה בפועל ושל שכר שני העדים מטעם התובעת כפי שפסקתי בדיון.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו