מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אחריות בית החולים לרשלנות המנתח

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

תביעה בטענה לרשלנות רפואית של הצוות הרפואי במרכז הרפואי "תל השומר" (להלן: "בית החולים" או "תל השומר"), בבצוע ניתוח לקיבוע שבר במפרק הירך, שבוצע לתובע ביום 9.10.2006 לפנות בוקר (להלן: "הניתוח"), וכן בבצוע מעקב אורתופדי לתובע על ידי בית החולים והנתבע 2 (להלן: "פרופ' היים" או "הנתבע"), בתקופה שלאחר הניתוח.
אחריות תל השומר בבצוע ניתוח הקיבוע אקדים ואומר, כי חוות דעתו של מומחה בית המשפט מקובלת עליי ביחס לטיב הטיפול הרפואי שקבל התובע בתל השומר במסגרת הניתוח והשיקום שלאחריו, נכונותו והתאמתו למצב של התובע.
...
לטענת ב"כ הנתבעים התובע לא הוכיח את הוצאותיו לניידות ולפיכך יש לדחות את תביעתו לפיצויים בגין ראש נזק זה. אכן, כטענת הנתבעים לא טרח התובע לצרף הוכחה כלשהי להוצאות שהיו לו בראש נזק זה. ברם, שוכנעתי שנכותו של התובע היא כזו המצריכה סיוע בניידות, ואני פוסק לתובע לעבר ולעתיד פיצוי גלובאלי בגין רכיב זה בסך של 70,000 ₪.
סוף דבר התביעה נגד הנתבעת 1, מדינת ישראל - המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא תל השומר, בכל הנוגע לטענה בדבר רשלנות בקיבוע השבר במפרק הירך - נדחית.
אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע עבור נזקיו סך של 1,250,943 ₪ (סכום זה הוא לאחר הפחתה בגין ניכויי מל"ל).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בעיניין זה נטען, כי בית החולים התרשל בניתוח ועקב כך נגרמה לתובעת פגיעה קוגניטיבית קשה שהפכה אותה לסיעודית, ולמצער, זירזה את תהליך הפיכתה לסיעודית, וכן הפכה אותה לעיוורת באופן מלא.
אציין כי הנתבעת שלחה הודעת צד ג' כנגד ביה"ח מול הנוף, וטענה, כי הם אלה שהיו אחראים להדרדרות מצבה הרפואי של התובעת.
...
הערה נוספת: סבורני כי ניתן לרסן את "פראיות הסוס הדוהר" אף בלא היזקקות לגישה המצמצמת, שכן וכאמור, הפיצוי בגין הפגיעה באוטונומיה לעולם הוא פונקציה של "חומרת הפגיעה ועוצמתה" אשר נקבעות על פי היקף הפגיעה טיבה ודרך הפגיעה.
לסיכום אני מקבלת את התביעה, במובן זה שאני קובעת כי לא ניתנה הסכמה מדעת של התובעת לניתוח, באופן המהווה פגיעה באוטונומיה שלה, ומכאן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 60,000 ₪.
לאור הסכמת הצדדים, אני מורה על דחיית ההודעה כנגד צד ג', וזאת ללא צו להוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

התובע ביסס את עמדתו בשלב זה על שני משפטים המופיעים בחוות הדעת של המומחה האורתופדי כדלקמן: המשפט האחד שהופיע בפתיח (בעמ' 1), לאמור: "נותח ביום ... בהרדמה כללית ובוצע ניסיון שחזור השבר בארתרוסקופיה וקיבע סגור ע"י 3 ברגים. נרשם: "בצלום ביקורת עמדה "מתקבלת" אך מדובר בעמדה גרועה והיה צורך לבצע העמדה פתוחה"; ומשפט נוסף (בעמ' 3), בזו הלשון: "בוצע קיבוע השבר ע"י 3 ברגים. לא הושגה עמדה טובה של השבר והשבר היתחבר עם תזוזה, דחיסה ואי סדירות של השטח המפרקי". כלומר, שהתובע סבר כי מסקנתו של המומחה האורתופדי היא שהייתה התרשלות בבצוע הניתוח ולכן ביקש להגיש כתב תביעה מתוקן, לצרף את בית החולים כנתבע נוסף ולייחס אחריות לבית החולים בכל הנוגע לבצוע הניתוח.
...
המעבידה מכחישה את טענות התובע בכל הנוגע לנסיבות התרחשות התאונה וטוענת כי הפגיעה לא התרחשה כפי שטען התובע ולכן יש לדחות את התביעה.
סיכום – לאור כל האמור מעלה, אני מורה כדלקמן: התביעה נגד הנתבעות 1-2 (המעבידה) מתקבלת.
התביעה נגד הנתבעת 3 (בית החולים) נדחית.
צר לי שהתובע לא שקל את עמדתו לגבי הצורך בהמשך ההליכים למול נתבעת זו. התובע ישלם לנתבעת 3 הוצאות משפט בגין שכ"ט עו"ד בשיעור מתון בלבד בסך של 7,500 ₪ + מע"מ, ויובהר כי הסכום אינו משקף את ההוצאות של הנתבעת 3, והינו לפנים משורת הדין נוכח נתוניו של התובע.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הטענה נגד הנתבעת 2, האחראית על המרכז הרפואי בני ציון בחיפה (להלן: "בית החולים"), היא לרשלנות בניתוח לכריתה תת-שלמה של הקיבה מלווה בכריתה של הטחול, ובמהלך שלאחר הניתוח.
...
ואולם דין טענתה זו של קופת החולים להידחות.
בעניין זרוק שנזכר לעיל ציין כב' השופט סולברג, כי נכון "כי הכלל הוא שבקשות לתיקון כתבי טענות צריכות להיבחן באופן ליברלי, על מנת לאפשר ולקדם בירור ממצה ויעיל של הסכסוך; וכי ככל שניתן, מוטב לרפא את הפגיעה שיסב התיקון להליך או לבעל הדין שכנגד, ככל שכזו מתרחשת, באמצעות חיוב בתשלום הוצאות", אך "גם לגישה זו ישנן גבולות, ולא בכל מצב יעתר בית המשפט לבקשה לתיקון כתב טענות. בבואו לבחון בקשה כאמור, על בית המשפט לשקול מגוון שיקולים, ובכללם: האם התיקון דרוש לצורך בירור השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת; התנהגות המבקש ומועד הגשת הבקשה; האם התיקון עלול לפגוע באינטרס של בעל הדין שכנגד, כאשר דוגמה מובהקת לכך היא מקרה שבו התיקון ימנע ממנו להעלות טענת התיישנות; האם העתרות לבקשה תגרום להכבדה רבה, להארכת הדיון וסרבולו, על חשבון אינטרס בעל הדין שכנגד והאינטרס הציבורי שבייעול הליכים וחיסכון בזמן שיפוטי". בענייננו, בחינת השיקולים דלעיל מצביעה במובהק על כך שיש להיעתר לבקשת התיקון.
אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעות את הוצאות בקשת התיקון בסך 10,000 ש"ח – סך של 6,000 ₪ לנתבעת 1, וסך של 4,000 ₪ לנתבעת 2.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בהודעה טענו, כי כל הקשור לניתוח שעבר התובע לטפול בשבר בלסת התחתונה הוא באחריות המבקשים, וכי הפגיעה העצבית לה טוען התובע נגרמה בבית החולים פוריה - לשם הגיע התובע ללא כל פגיעה עצבית; על כן, טוענים הנתבעים, על המבקשים לשפותם בגין כל חיוב שיחוייבו כלפי התובע.
לטענתם, מומחה התובע ד"ר ברק כלל לא דן בחוות דעתו באחריותו של בית החולים פוריה, אלא באחריותם של הנתבעים בלבד.
עיון בחוות דעתו של ד"ר ניצן, מומחה הנתבעים, מעלה כי הערתו לפיה הפגיעה העצבית בלסת התחתונה, חוסר האיחוי של הלסת והצלקת נגרמו בטיפול לתיקון השבר שבוצע בבית החולים פוריה, איננה אלא הערה אגבית וסתמית, שלא הובהר מה הביסוס לה, לא עובדתית ולא רפואית, מה גם שאין היא כוללת קביעה, ודאי שלא קביעה פוזיטיבית, כי היתה התרשלות כלשהיא בטיפול שבוצע בבית החולים פוריה, התרשלות שגרמה להוותרות נכויות אלו.
...
דיון והכרעה לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, מצאתי להיעתר לבקשה ולהורות על מחיקת ההודעה לצד ג' על הסף, אולם לעכב את המחיקה על מנת לאפשר לנתבעים לתקן את ההודעה לצד ג' על ידי צירוף חוות דעת רפואית המבססת את טענותיהם כלפי המבקשים.
כיוון שמצאתי לנכון ליתן לנתבעים הזדמנות לתקן את ההודעה לצד ג', אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו בגין הבקשה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו