מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אחריות אזרחית אינה זהה לאחריות פלילית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

מכל מקום, נוכח עדותו של בן כליפה עצמו בתחנת המישטרה, נוכח עדותו של טורג'מן שם ונוכח עדותם של מלכה ושל דנינו, הרי שאין לי אלא לקבוע, כי מלכה העביר את החזקה ברכב לבן כליפה ושעה שהוכיח, למי העביר את החזקה ברכב, הרי שלא ניתן להטיל על מלכה אחריות פלילית ובודאי לא אחריות אזרחית להתרחשות התאונה.
בית המשפט אף אפשר לתובעת לבחון את הדברים על מנת לבחון האפשרות לפנות למבטחת, כאשר מלכה אף ציין, כי פרטי הסוכן שלו ושל בן כליפה זהים, כך שניתן היה לפנות ולאתר את הפוליסה גם באמצעות הסוכן, אלא שהתובעת בחרה שלא לעשות כן אלא להאחז במלכה (שגם הוא היה מבוטח ולמצער ניתן היה לפנות למבטח שלו).
...
מכל מקום, בהעדר טענה של מאן דהוא, כי דנינו היה זה שנהג ברכב וכאשר כבר מייד לאחר שהשתמע מדבריו, כי דנינו נהג ברכב, הובהרו הדברים על ידי דנינו לשוטר, הרי שמצאתי מקום לקבוע, כי דנינו לא נהג ברכב בזמן התאונה ולכן דין התביעה נגדו להידחות.
מכל מקום, מלכה הראה למי מסר את הרכב, בן כליפה אישר את הדברים ומשכך, מלכה עצמו פטור מכל אחריות להתרחשות התאונה ודין התביעה גם נגדו להידחות.
אשר על כן, שעה שלא הורם הנטל להוכיח את התביעה כנגד נתבעים 1,2, 3, דין התביעה נגדם להידחות וכך אני מורה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הגדרת הקבוצה בתובענה הייצוגית, כפי שקבע בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 4.1.2015, היא: "כל הנמענים של דברי פירסומת בשני המוצרים שפורטו שלא נתנו הסכמתם לקבלת פירסומות והתובעים פיצוי שאינו פיצוי סטאטוטורי". הנתבעים הגישו בחלק מן התיקים תביעות שכנגד, שעילתן זהה, ובהן טענו לפצוי בגין נזקים שנגרמו להם.
בהחלטת אישור התובענה הייצוגית קבע כב' השופט ד"ר רניאל בהחלטתו מיום 22.8.2014 (פסקה 12) כי: "המשיבים טענו, כי המשיב 2 הוא אמנם בעל מניותיה ומנהלה של המשיבה, אבל אינו "מפרסם" כהגדרתו בחוק התיקשורת, לאמור "מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות, מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, או מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת עבור אחר". אמנם, במישור הפלילי הוטלה אחריות על המנהל, אך לטענת המשיבים, אין אחריות כזו במישור האזרחי.
...
סיכום לאור המפורט לעיל, אני מחליט לדחות את התביעות נגד הנתבע 2, גד ליסר, וכן לדחות את התביעות שכנגד – הכל ללא צו להוצאות.
התביעות נגד נתבעת 1 מתקבלות, באופן שאני מחייב את הנתבעת 1; חברת אור הקסם בע"מ, לשלם לכל אחד מהתובעים את הסכומים המפורטים בסעיף 106 לפסק הדין.
כמו כן אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לכל אחד מהתובעים הוצאות בסך כולל של 500 ₪.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

עם זאת, אין משמעות הדבר כי תמיד תהא אחידות באופן שבו יתפרש המונח בתחומי משפט שונים, וממילא גם אין משמעות הדבר כי רף האחריות יהיה זהה – בהיתחשב בשינויים המחויבים בין הדין הפלילי לבין הדין האזרחי ובעקרונות ובאינטרסים המוגנים על ידי כל אחת מהמערכות (עניין הבי, פסקות 172-170).
...
מסקנה זו נובעת מהנסיבות הקונקרטיות – עסקינן בעובד בעל תפקיד שאינו בכיר במיוחד שפעל לטובתו האישית.
ברם, המסקנה המתבקשת מכך אינה, להשקפתי, כי אין כלל אפשרות להטיל עליה נורמות משפטיות הרלוונטיות לבני אדם.
סוף דבר: אני מצטרף למסקנה של חברי השופט ד' מינץ כי יש לזכות את המערער מעבירת מרמה והפרת אמונים בתאגיד.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

מכתב זה דומה, אולם לא זהה, למכתב שהגיש נאשם 2 ובו דיווח לאגף הפיקוח על הארוע, וסומן נ/36.
טענות בדבר אשמו או אחריותו של אסא בתיק האזרחי אינן סותרות את עמדת התביעה, כי הנאשמים אחראים בפלילים, שהרי אחריותם של הנאשמים עשויה לדור בכפיפה אחת עם רשלנותו של אסא, בדין האזרחי ובדין הפלילי.
...
השאלה העיקרית המתעוררת היא אם הנאשמים התרשלו במעשיהם ובכך הובילו להתחשמלותו ולחבלתו של אסא? בתום שמיעת הראיות הגעתי לכלל מסקנה, כי הנאשמים התרשלו בכך שלא דאגו להקמת גדר סביב כל האתר והותירו מקטע ללא גדר.
בסופו של דבר, ולמרות הקשיים הנובעים מהיעדר איסוף הראיות כנדרש, הוצגו ראיות לעניין היעדר הגידור ואף הנאשמים אישרו זאת.
סוף דבר הנה כי כן, עלה בידי התביעה להוכיח כי הנאשמים לא דאגו לגידורו של כל האתר וכי נותר מקטע בלתי מגודר של האתר.
לפיכך, אני מרשיעה את הנאשמים בעבירה של גרם חבלה חמורה, לפי סעיף 341 לחוק העונשין.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בהילכת קסימובה מנתח כב' בית המשפט העליון – "סעיף 25 לחוק קובע כי "אדם מנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד והעבירה לא הושלמה." הסעיף מבחין איפוא בין מצב שבו נעשה מעשה שהוא בגדר ניסיון לעבור עבירה, אשר בגינו ניתן לייחס אחריות פלילית למבצע, לבין מצב שבו נערכו פעולות הכנה בלבד, אשר לא מקימות אחריות פלילית.
עם זאת, רמת המסוימות הדרושה לצורך השתכללותו של הקשר הפלילי, אינה זהה לזו הדרושה בחוזה אזרחי, ואין צורך להגיע להסכמה מפורטת ומדוקדקת לגבי פרטי העבירה.
...
. נראה לי רק בחוץ נכון? משיב 1 – הטימקס במוצקין? משיב 4 – כן משיב 1 – רק בחוץ פה אתה יכול לשים אותה אחרי הבלוק 22.5 – המשיבים 1 ו- 2 – משיב 1 - .
. משיב 2 – נראה לי מפה טוב.
אשר על כן, לאור כל האמור לעיל, אני קובע קיומה של תשתית לכאורית בעוצמה מספיקה לביסוס פוטנציאל הרשעה של המשיב 1 בעבירות המיוחסות לו. ניתנה היום, א' אלול תשפ"ב, 28 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו