מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אונס בנישואין כעבירה פלילית

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

באישום הראשון הורשע המבקש בריבוי מקרים של עבירות אינוס בקטינה בת מישפחה מתחת לגיל 14, ריבוי מקרים של מעשה סדום בקטינה בת מישפחה וריבוי מקרים של מעשה מגונה בקטינה בת מישפחה, כולן - עבירות שביצע במתלוננת א', בתה של בת זוגתו באותה עת מאז היותה בת 11.5 ועד הגיעה לגיל 14.
המבקש הצביע גם על הנסיבות הנילוות המצדיקות מתן עיכוב ביצוע, והן: גילו ומצבו המשפחתי (בן 37, נשוי ואב לילדים); העידר עבר פלילי; העבירות שיוחסו לו בוצעו בין השנים 2008-2005 ומאז לא ניפתחו נגדו תיקים נוספים; שהייתו במעצר ולאחר מכן במעצר באיזוק אלקטרוני כשהוא מורחק ממשפחתו; התייצבותו לכל הדיונים במועדם; חלוף הזמן מאז בצוע העבירות הנטענות לפני למעלה מעשור וללא שניפתחו נגדו תיקים חדשים; מתן ערבויות גבוהות ביותר להבטחת התייצבותו; הסיכון הנשקף ממנו לציבור קטן והיעדר חשש כי ינסה להמלט מן הדין.
...
לאחר שעיינתי בהכרעת הדין ובגזר הדין, בהודעת הערעור ובטענות הצדדים בכתב ובעל-פה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
בחינת עניינו של המבקש לאור מכלול השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר (ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 241, 275ז ואילך (2000)), הביאתני למסקנה כי דין הערעור להידחות.
אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

לעורר מס' 1, אנס בן עאטף אבו שיכה, (להלן: אבו שיכה) מיוחסות באישום השני עבירות של החזקת נשק לפי סעיף 144 (א) רישא לחוק, עבירה של נשיאה והובלת נשק לפי סעיף 144(ב) רישא לחוק, ועבירה של החזקת רכוש החשוד כגנוב לפי סעיף 413 לחוק.
אשר למסוכנות אבו שיכה, לאור האישומים הנוספים המיוחסים לו, נטען כי הנשק שנתפס בידיו לא שימש לבצוע עבירה או מעשה פלילי, ולאור העובדה כי אין לו עבר פלילי, המדובר בארוע חד פעמי המלמד כי לא קיים פוטנציאל למסוכנות.
לא זו אף זו, לשיטת העוררים היה על בית המשפט לבדוק את רמת המסוכנות של העוררים בשים לב לנסיבותיהם האישיות ביניהן היות העורר מס' 2 אדם חולה, נשוי ואב לילדה בת חודש, שמצבו הנפשי הולך ומתדרדר נוכח מעצרו.
...
שקלתי את טענות הצדדים ומסקנתי היא כי יש לדחות את הערר.
הערר נדחה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט קבע עוד, כי אמנם המשיבה לא ייחסה למערער משיכה באזנה של המתלוננת שגרמה לה לדימום, ואף לא ביקשה במסגרת סיכומיה להרשיע את המערער בעבירה של פציעת בן מישפחה לפי סעיף 334 לחוק בצרוף סעיף 335(ב)(1) לחוק, אך ראוי במקרה זה שבית המשפט ישתמש בסמכותו לפי סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי וירשיע את המערער בהסתמך על אותן עובדות.
ביחס לאישומים השלישי והרביעי, בית המשפט קבע כי לאחר בחינת גרסאות המתלוננת והמערער, קשה לקבוע מעל לספק סביר שניתן להרשיע את המערער בשתי עבירות אינוס לפני הנישואין.
...
אשר לאירוע מיום 22.1.2010, בו יוחסה למערער השלכתו של הקטין על הספה, בית המשפט קבע כי מניתוח הראיות לא ניתן להגיע למסקנה חד משמעית בדבר טענת המשיבה שהתינוק הוטל על ידי המערער על הספה.
סבורני כי דין הערעור על גזר הדין אף הוא להידחות.
זאת ועוד, סבורני כי דין טענות המערער לעניין שיקומו, להידחות.
אין כל מקום להקל בעונשו של מערער זה. לבסוף, דין טענת המערער באשר לעבירת הסחיטה באיומים להידחות.

בהליך בר"מ (בר"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 16.2.2020 המבקשים הגישו למשיבה אישור מטעם בית המשפט במחוז מגדן ברוסיה לפיו המבקש הורשע ביום 28.5.1991 בעבירת אינוס בצוותא לפי סעיף 117 לחוק העונשין של הרפובליקה הסובייטית הפדרטיבית הסוציאליסטית הרוסית.
ראש הדסק הדגישה כי מהראיונות שנערכו למבקשים עלו סתירות מהותיות, וכי עובדת היותם נשואים אינה מספיקה לצורך ביסוס כנות הקשר ביניהם.
בבקשת רשות העירעור טוענים המבקשים כי המקרה דנן מעלה שאלה משפטית עקרונית שעניינה במשקל שיש לייחס בהליכים מסוג זה לכך שעבירה נמחקה מרישומו הפלילי של מבקש המעמד במדינת מוצאו, כמו גם את השאלה אם ניתן לידרוש המצאה של פסק דין מרשיע מקום בו המבקש לא הסתיר את עצם ההרשעה.
...
לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, אף מבלי להידרש לתשובה, מאחר שאינה עומדת באמת המידה המצמצמת למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי" על הליכים שמקורם בבית הדין לעררים.
סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית.
ממילא נדחית גם הבקשה לסעד זמני.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנאשם, יליד 1951, נשוי בשנית, בעל עבר פלילי בעבירות הסמים; הנאשם הורשע בשנת 1989 בייצוא, יבוא, מסחר, החזקה, שימוש והספקת סמים מסוכנים, וכן בקשירת קשר לבצוע פשע.
...
אשר על כן, איני מקבל טענה זו. הענישה הראויה במקרה זה, ועל פי מדיניות הענישה הראויה, הרצויה, והמרתיעה- הינה לתקופת מאסר משמעותית אשר תבוצע מאחורי סורג ובריח.
לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ואת הנסיבות וחומרת העבירות בהן הורשע הנאשם, עברו הפלילי הקודם ונסיבותיו האישיות, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 15 חודשים בניכוי ימי מעצרו .
נוכח הכרזתו של הנאשם כסוחר סמים, אני מורה על חילוט הכסף שנתפס בסך 15,600 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו