מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

אובדן השתכרות כשעות סיעוד

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

המשיב נכה צה"ל ומעיד על עצמו, שהוא נזקק לשירותי סיעוד בכל שעות היממה.
בית המשפט המחוזי הבהיר כי משום שקצבת המבקשת נובעת מפיצוי בגין אובדן הישתכרות, הרי שהפיצוי הוא חליפו של השכר שהייתה מקבלת אילמלא הארוע שגרם לאובדן כושר הישתכרותה.
...
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובתשובה שהוגשה לה החלטתי כי דינה להידחות.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2005 בעליון נפסק כדקלמן:

בגין עזרת הזולת בעתיד פסק בית משפט קמא למערער סכום של 3,789,491 ש"ח. בית המשפט ביסס אומדנו זה על הקביעה כי המשיב זקוק לעזרה פסיבית במהלך כל שעות היום, ולעזרה סיעודית פעילה במשך חמש שעות.
לפיכך סבורה המערערת, כי קביעת בית המשפט, לפיה המשיב איבד לחלוטין את כושר הישתכרותו, הנה מוטעית והיה עליו להעמיד את נכותו התפקודית של המשיב על 55 אחוזים, ולערוך את החישוב לפי השכר הממוצע במשק.
...
לסיכום נקודה זו נאמר, כי לאור העובדה שעסקינן באדם שמצבו קרוב לזה של קוואדרופלג, אך אינו קוואדרופלג, נכון היה אילו בית משפט קמא היה פוסק לתקופה שלאחר גיל 25 סכום נמוך במידה כלשהי מזה שנפסק בפרשת אקסלרד.
מכאן, שאין מקום להתחשבות כפולה בנתון זו. לפיכך יעמוד הניכוי בגין קצבת הניידות לתקופה שעד גיל 18 על סך של 184,523 ש"ח. בסיכומו של דבר, דחינו את מרבית טענותיהם של בעלי הדין, למעט טענת המשיב בעניין הסכום שיש לנכותו בגין קצבת ניידות.
לפיכך הערעור נדחה ואילו הערעור שכנגד מתקבל בחלקו, כאמור.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2000 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי פסק למשיבים פיצויים בגין נזק שאינו נזק ממון ובגין ניזקי ממון ובהם אבדן הישתכרות, הוצאות מוגברות לניידות, הוצאות דיור, הוצאות סיעוד והוצאות רכישתן של תרופות ושל אביזרים רפואיים.
אשר להוצאות הסיעוד בעבר, פסק בית המשפט קמא למשיבים סכום של 344,000 ש"ח. סכום זה כולל פיצוי בגין מחיר שש שעות סיעוד ביום בעלות חודשית של 4,000 ש"ח, ובתוספת 80,000 ש"ח כפצוי עבור הפסדי הישתכרות שנגרמו למשיבה 3 בשל הטיפול שהעניקה למשיב.
...
אשר לפיצוי שנפסק למשיב בגין הוצאות הדיור שלו בעבר, סבור אני כי בנסיבות העניין, אין להתערב היום בדרך החישוב שננקטה, בהתחשב, בין היתר, בהנחה שבית המשפט סמך עליה כי המשיבים הוציאו בפועל את הכספים שנפסקו.
אין מקום להיעתר לבקשה זו. בעלי דין בערעור אינם זכאים להביא ראיות נוספות, בין בכתב ובין בעל פה, לפני בית המשפט שלערעור - זהו הכלל הקבוע בתקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984-.
התוצאה התוצאה היא שראוי לקבל את הערעור באורח חלקי, כאמור בפסקאות 2 עד 7, ולדחות את הערעור שכנגד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2007 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

באשר לעלות שעת סיעוד, העלות שננקבה ע"י מר גדעון האס, מטעם הנתבעים, בסך 19-20 ₪ לשעה בתוספת 25% לתנאים סוציאליים, נראית נמוכה על פניה, ועלות שעת סיעוד תועמד ע"ס 30 ₪ לשעה, כולל תנאים סוצאליים, ולחודש-5,160 ₪.
הפסדיה של התובעת בגין אובדן הישתכרות יחושבו על פי נכות תפקודית מלאה, על בסיס השכר הממוצע במשק, כפי שפורסם לאחרונה ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסך 7,813 ₪, לתקופה המתחילה בגיל 21 ועד גיל 55.5, משך 34.5 שנים, ובהיוון מתאים (היוון כפול), ובסה"כ 1,182,795 ₪.
סיכום הנזקים שנקבעו הנו, איפוא, כדלהלן: סיעוד ועזרת הזולת 2,100,873 ₪ נזק לא ממוני – תובעת 700,000 ₪ נזק לא ממוני-הורים 500,000 ₪ הפסד הישתכרות – תובעת 1,240,702 ₪ ניידות 50,000 ₪ הפסד הישתכרות – הורים 5,000 ₪ טיפולים רפואיים, פארארפואיים ועזרים 233,766 ₪ טיטולים ושימוש מוגבר במכונת כביסה ומייבש 20,000 ₪ סה"כ 4,850,341 ₪ ניכוי גימלאות המל"ל 44.
...
לסיכום סוגיית החבות יוסף כי תביעתם של התובעים מבוססת על טענת "הולדה בעוולה". בענייננו, נולדה התובעת 1 כשהיא לוקה בתסמונת דאון.
סוף דבר 45.
הנתבעים ישלמו לתובעים פיצויים בשיעור 20% מגובה הנזק שנקבע לאחר ניכוי תגמולי המל"ל. לסכום הפיצוי יתוספו הוצאות התובעים בגין חוות דעתם של פרופ' דוד ופרופ' עורי, ובגין הוצאות הופעתם בבית המשפט, אגרת משפט, וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 20% מסכום הפיצויים שנפסק בתוספת מע"מ כחוק.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2008 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

תקנה 3(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט-1989 (להלן: "התקנות"), קובעת, כי צרכי מחיה, לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפיצויים"), הם: "צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים." אמנם, במסגרת תשלום תכוף אין לפסוק פיצוי בגין אבדן השתכרות לעבר או פיצוי עבור מטיבים-ע"א 330/84-מדינת ישראל נ' "הלבנון", חברה לביטוח בע"מ. פ"ד מ (2) 663, אולם ככל שהוריו של הנפגע ממלאים צרכיו הסיעודיים, במקום שכירת אדם זר שיעשה זאת – יש לפסוק לנפגע סכום בגין כך, כאילו נשכר אדם זר. במקרה כזה – אין מדובר בפיצוי למטיבים, אלא בפסיקת צרכי ריפוי וסיעוד של הנפגע.
לפיכך, אכן אין מקום לדון במסגרת הבקשה לתשלום תכוף, בשינוי בשעות העבודה של הורי הקטין או בהפסדי שכר של מי מהם, אלא בעלות צרכי הסיעוד של המבקש.
...
סיכומו של דבר-אני פוסקת למבקש תשלום תכוף חודשי בסך 14,550 ₪, בתוספת שכ"ט עו"ד ומע"מ, החל מיום 31.12.07 וזאת – עד יום 31.12.08.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו