מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

אי הרשעה בגין השארת ילד ללא השגחה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

אולם אין בכך על מנת להשפיע על קיומן של יסודות העבירה כבר בשלב הקודם, ולכן אם אלו יוכחו, הרי שהעבירה הושלמה כבר אז. שאלת עוצמת החבלה וחומרתה, הנה שאלה שתדון באם יורשעו הנאשמות, בעת שיישקל העונש.
הנאשמות אף חתמו על טופס ובו מפורטים כללי הבטיחות, כאשר בסעיף 2 מצוין בהדגשה של סימן קריאה כי אין להשאיר את הילדים לבד וכי חייב להיות קשר עין ביניהן לבין הילדים ואין להשאיר אותם ללא השגחה בכל שעות הפעילות לרבות בשעות השינה.
...
גם אם נגיע למסקנה כיום שמנהלת הגן טעתה באי הדיווח להורים, הרי שבמקרה שכזה יהיה זה מרחיק לכת לקבוע כי מדובר בהתנהגות רשלנית המצדיקה הגשת כתב אישום נגד מנהלת הגן.
לא כך נעשה בעניינו ולכן נדחית גם טענה זו של אכיפה בררנית.
לנוכח האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי יש להרשיע את הנאשמות, בביצוע עבירה של גרימת חבלה ברשלנות, בהתאם לסעיף 341 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

כך, גם שירות המבחן אינו רואה פגיעה קונקרטית הצפויה לנאשמת בעקבות ההרשעה ולמעשה לא הוכחה פגיעה קונקרטית, בפרט אור העובדה שהנאשמת אינה עובדת מזה כ- 5 שנים.
ב"כ הנאשם הפנה גם למסמכים וחוות דעת, שנמסרו להגנה בהתאם להחלטת בית המשפט, מהם עולה מצב נפשי בעייתי של המתלונן, צריכת קנביס ואלכוהול על ידו, מה שמחזק את חששה של הנאשמת למסור את הילדים לחזקתו, ללא כל השגחה ופקוח.
כן, טענה כי המתלונן אינו משלם מזונות, וכך נותרה עם ילדיה ללא קורת גג וללא הכנסה.
הנאשמת חתמה דבריה באומרה "אני מבקשת, בכל לשון של בקשה, להוציא אותי באי הרשעה ולאפשר לי לעבוד בשירות הצבורי, אפילו כדי לעשות לשם שמיים ולתת לכל מי שזקוק לעזרה". דיון והכרעה: הינה כי כן, המקרה שלפניי דורש כי תנתן הכרעה בית המשפט, בשני מישורים, בשאלת ההרשעה ובשאלת העונש.
...
הנה כי כן, בנסיבות ביצוע העבירות, כפי שפורטו בהרחבה לעיל, בהתחשב בנסיבותיה של הנאשמת, בשים לב לייחסה לעבירה ולרצונה בשיקום וטיפול ולאור הפגיעה הכלכלית והמקצועית שצפויה להיגרם לה, החלטתי לקבל את המלצת שירות המבחן ולהימנע מהרשעתה של הנאשמת.
סוף דבר: מכל הנימוקים המפורטים לעיל, אני קובעת כי הנאשמת ביצעה את הפרות ההוראה החוקית, כפי שיוחס לה בכתב האישום המתוקן ובשני כתבי האישום הנוספים שבכותרת, וזאת מבלי להרשיעה.
לצד זאת, אני מורה כי יוטל על הנאשמת צו מבחן למשך שנה, כהמלצת שירות המבחן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עיון בפסיקה מלמד כי הענישה בגין עבירות של הותרת ילד ללא השגחה נגזרו עונשים מגוונים החל מענישה צופת פני עתיד בלבד, עבוד שרך עונשי שירות לתועלת הציבור, לעיתים אף ללא הרשעה, ועד לעונשי מאסר קצרים שרוצו בעבודות שירות.
...
אני גוזרת על הנאשמת את העונשים הבאים: 80 שעות שירות לתועלת הציבור בהתאם לתוכנית שתוגש על ידי שירות המבחן עד ליום 1.11.21.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

נטען שהנאשם לא הצביע על נזק קונקריטי שיגרם לו בעקבות הותרת ההרשעה על כנה, ועל כן, אין להעתר לבקשתו בענין זה. עוד נטען שהמלצת שירות המבחן אינה עומדת בקנה אחד עם האנטרס הצבורי ומעניקה משקל יתר לשיקולי שקום.
הגם שהכלב היה קשור ברצועה הרי שהנאשם חדל בכך שהותיר את הכלב ללא כל השגחה ומבלי שאדם מבוגר, המסוגל לשלוט בכלב, יאחוז ברצועה.
שני המבחנים שהותוו בפסיקה להחלת החריג עניינם הוכחה, במידת וודאות גבוהה, כי עצם ההרשעה תביא לפגיעה חמורה וקונקרטית בשיקומו או בעתידו של הנאשם; וכי סוג העבירה אותה ביצע הנאשם, על נסיבותיה, מאפשר להמנע מהרשעה מבלי לפגוע בשיקולי ענישה אחרים (ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל ,פ"ד נ"ב (5) 87).
מבחינת סוג העבירה ונסיבות ביצועה, אכן מדובר בעבירה שהיסוד הנפשי שבה הוא רשלנות בלבד, ללא מחשבה פלילית, אך עדיין כלל אינני בטוח שכלל הנסיבות – לרבות העובדה שהכלב היה מעורב, זמן קצר לפני כן, בנשיכה של ילדה קטנה וגרם לה לשריטה; מיקום נשיכת הקטין (בפניו); ואופי הנזקים שנגרמו לו (חתכים בפנים שהצריכו תפירה בהרדמה מקומית) – מאפשרות שקילת נקיטת צעד כה חריג של המנעות מהרשעה.
...
לאור האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 2 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים מהיום שלא יעבור את העבירה בה הורשע.
אני מחייב את הנאשם לבצע עבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 180 שעות, כאמור בתסקיר שירות המבחן מיום 30.1.22, ובהסכמתו.
שירות המבחן ידווח לבית המשפט עם סיום ביצוע עבודות השל"צ. אני מחייב את הנאשם לשלם לקטין נפגע העבירה (באמצעות הוריו) פיצוי כספי בסך 7,500 ₪ וזאת ב-5 תשלומים חודשיים, רצופים ושווים, החל ביום 15.6.22.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

נטען כי משיכת הקטינה על רקע החשש שמא תפול בזמן אמת מקהה את חומרת המעשה וניתן להבנה, מכאן שאין להרשיע את הנאשמת בתקיפה סתם בשני האירועים.
ועניין זה עולה לא רק מעובדות אישום זה, אלא גם מעובדות האישום השמיני, אשר כפי שפורט לעיל, הושארו שם ילדים ללא השגחה, והנאשמת מורשעת בגין אישום זה בעבירה של השארת ילד ללא השגחה.
...
טענות ב"כ המאשימה לאישום הראשון גרסת הנאשמת בבית המשפט "אני דחפתי אותה ומשכתי אותה ואני ממש מתחרטת על כך וזה לא מעשה שצריך לעשות. החוסר סבלנות התעלתה עליי מכל הבחינות". המסקנה המשפטית המתבקשת - הנאשמת ביצעה שרשרת של פעולות אלימות כלפי הילדה, כולן יחד מהוות עבירה של תקיפה.
טענות ב"כ המאשימה לאישום השני ב"כ המאשימה מפנה לעדות הנאשמת בבית המשפט ולסרטון ונטען כי המסקנה המשפטית הינה כי האלימות שהפגינה הנאשמת, כפי שנצפית בסרטון, מופנית כלפי שני קטינים, א.ל וע.ט, ולאור האמור לעיל ניתן לראות כי הנאשמת מודה בתקיפתם באופן מלא.
כאמור, כי כל האירועים המפורטים באישום התשיעי הוכחו מעל לספק סביר, והנאשמת מורשעת בכולם, והעובדה כי היא מורשעת בעשר עבירות, ולא בשתיים עשרה, אינה נובעת מזיכוי או מכך שלא הוכחה עובדה כלשהי באישום זה, אלא מכך שנפלה טעות בכתב האישום ונכתב שתיים עשרה עבירות, כאשר מדובר בעשר.
הנאשמת מורשעת בכל שאר העבירות המפורטות בכתב האישום, כפי המפורט לעיל ביחס לכל אחד מהאישומים.
הנאשמת מורשעת בעבירות כדלקמן : עבירת תקיפה סתם לפי סעיף 379 לחוק העונשין – 32 עבירות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו